1. Chính sách & quy định chung
  1.  Quyền và trách nhiệm của người bán hàng/cung ứng dịch vụ:
 • Cung cấp đúng loại hàng hóa mà khách hàng đã lựa chọn
 • Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: nhu cầu, điều kiện vận chuyển…
  1.   Quyền và trách nhiệm của người mua hàng:  
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, điều kiện vận chuyển; điều kiện đổi trả; chăm sóc khách hàng về sau…và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để người bán/cung cấp dịch vụ tư vấn đúng, chính xác các thực phẩm phù hợp nhất với khách hàng.
 • Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin như: Tên, Địa chỉ, Số điện thoại khi người mua có nhu cầu về việc người bán vận chuyển hàng hóa đến tận nơi
 • Thanh toán cho người bán/cung cấp dịch vụ đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc mua/bán sản phẩm.
  1. Quy trình thực hiện:
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với webiste  noithatthaiha.com  để xem sản phẩm/dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp để đặt mua.
 • Bước 2: Người bán hàng tư vấn và lựa chọn chính xác loại hàng hóa/dịch vụ mà người mua yêu cầu.
 • Bước 3: Thanh toán theo thỏa thuận và giá cả đã niêm yết
 • Bước 4: Tiến hành giao hàng tận nơi/cung ứng dịch vụ trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.
 • Bước 5: Hoàn tất việc mua hàng/cung ứng dịch vụ
 
Scroll Up