Liên hệ với chúng tôi 

Với quan điểm kinh doanh của chúng tôi “ sản phẩm là giá trị cốt lõi” sản phẩm phải mang được giá trị đến cho khách hàng.


Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin cơ bản sau:

Địa chỉ: Thôn 7 Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: 0988188519 
Email: noithatthaiha.com@gmail.com
Website:noithatthaiha.com